İDM İslam Siyaset Düşüncesi İhtisas Programı  Başvuru Formu

Anasayfa » Başvurular » İDM İslam Siyaset Düşüncesi İhtisas Programı  Başvuru Formu

İDM İslam Siyaset Düşüncesi İhtisas Programı  Başvuru Formu

Bir topluluk içinde doğan ve yaşayan insan için bu birlikteliğin iyi, yaşanabilir adil bir sistem olarak sürdürülebilmesi önemlidir. İnsanoğlu tarih boyunca bu düzenin inşası için pek çok siyasal yapı organize etmiştir.

İnsanlığın son 14 asırlık tarihinde önemli bir yeri işgal eden Müslümanlar, tarihi süreçlerinde kendilerine özgü bir siyaset anlayışı üzerinden hareket etmişlerdir.  İslam Siyaset düşüncesi bu anlayışın düşünsel arka planını oluşturmaktadır.

İslam Siyaset Düşüncesi Atölyesiyle, İslam Düşüncesinde yönetim anlayışı, üç dönemde birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan metinler aracılığıyla, anlamaya/kavranmaya çalışılacaktır. Bu anlama çabası ilk dönemde giriş metinleri, ikinci dönemde klasik metinler ve üçüncü dönemde modern metinler üzerinden icra edilecektir.

İslam Siyaset Düşüncesi İhtisas Programı, alanda uzmanlaşarak literatüre katkı sağlayabilecek (akademik yazına içerik üretebilecek), İslam siyaset düşüncesinin güncel meseleleri üzerine özgün bakış açıları geliştirebilecek ve cari sorunlara çözüm üretebilecek bireylerin yetişmesine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Copyright © 2023 İDM - İlmi Düşünce Mektebi

Verified by MonsterInsights