AHLAK PSİKOLOJİSİ İHTİSAS PROGRAMI

Anasayfa » Faaliyetler » AHLAK PSİKOLOJİSİ İHTİSAS PROGRAMI
İLMİ DÜŞÜNCE MEKTEBİ İHTİSAS SEMİNERLERİ - GÜZ 2022
EĞİTİMEN BİLGİLERİ

Danışman

Gökhan Arslantürk

Yürütücü

Gökhan Arslantürk

Yer

İDM Merkezi

Ders Saatleri

Pazartesi, 19:00
GENEL BİLGİLER
İHTİSAS PROGRAMININ AMACI KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Ahlak psikolojisi, ahlakla ilgili düşünce, duygu, tercih, karar ya da davranışların psikoloji bilimini merkeze alarak felsefeden biyolojiye, ekonomiden sosyolojiye çok disiplinli olarak incelenmesini esas almaktadır. Bu çalışma süreci boyunca ahlak hakkında psikolojide üretilen çalışma, kuram ve açıklamalar üzerine temel düzeyde bilgi sahibi olmak ve bu alanda akademik bir çalışma sürecinde bulunmak hedeflenmektedir.

KATILIM ŞARTLARI
  • Psikoloji alanıyla ilgili olmak ve akademik çalışmalarını bu konuda yürütmeyi planlamak
  • En az lisans 3-4. Sınıf ya da lisansüstü düzeyinde eğitim alıyor veya almış olmak.
  • İhtisas programına düzenli devam etme ve verilen ödevleri yapma (okuma-yazma) taahhüdünde bulunmak
  • Devam zorunluluğu vardır.
  • Atölyeler yüz yüze dernek binasında gerçekleştirilecektir.
DERS TAKVİMİ
ÖZGEÇMİŞ
Başvuru Dönemi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 2022-09-20
Başvuru Bitiş Tarih: 2022-09-30

Paylaş

Diğer Seminerler

Copyright © 2023 İDM - İlmi Düşünce Mektebi

Verified by MonsterInsights