“EV” İHTİSASI II

Anasayfa » Faaliyetler » “EV” İHTİSASI II
İLMİ DÜŞÜNCE MEKTEBİ İHTİSAS SEMİNERLERİ - GÜZ 2022
EĞİTİMEN BİLGİLERİ

Danışman

İbrahim NACAK

Yürütücü

İbrahim NACAK

Yer

İlmi Düşünce Mektebi (İDM)

Ders Saatleri

Salı, 18:00
GENEL BİLGİLER
İHTİSAS PROGRAMININ AMACI KAPSAMI VE HEDEFLERİ

İDM Ev İhtisası I (Bahar 2022) programı sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama öğrencilerinin katılımıyla farklı alanlardan öğretim üyeleri ve araştırmacıların sunumlarıyla gerçekleştirilmiştir. “Geleneksel ve Modern Arasında Ev Meselesi” temasıyla planlanan programda öncelikle sosyolojik ve antropolojik yönleriyle ev olgusu kavramsal düzeyde ele alınmıştır. Daha sonra geleneksel şehirler ve ev mimarisi örnekleri, balkan toplumu ve Türk Evi tartışması özelinde ele alınmıştır. Son olarak şehir planlama açısından konut sorunu, günümüzdeki uygulamalar ve yerel yönetimlerin rolü merkeze alınarak tartışılmıştır.

İDM Ev İhtisası II programı yeni dönemde sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama alanlarında kaleme alınmış temel metinlerin, atölye çalışması şeklinde tahlil edilmesiyle yürütülecektir. “Geleneksel şehir ve ev tasavvurunun modern zamanlardaki imkanı”nı soruşturmaya yönelik yapılan okumalar/tartışmalardan hareketle, bir takım somut problem alanları tespit edilerek, uygulanabilir projeler ve raporlar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

KATILIM ŞARTLARI
  • Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde lisans 3. ve 4. sınıf veya lisansüstü düzeyde öğrenci olmak.
  • Kent sosyolojisi, kent planlaması ve kentsel mimari konularına ilgi duymak.
  • İhtisas seminerleri öncesi, sunum ve tartışma konusuyla ilgili ön okumalar yapmak ve seminerler sonrasında konuyla ilgili değerlendirme metinleri kaleme almak.
  • Her bir seminer ve tartışmanın sonucunda bir takım sorular, sorunlar, tespitlerden hareketle imkân ve ilkelere ulaşmak hedeflenmektedir.
DERS TAKVİMİ
ÖZGEÇMİŞ
Başvuru Dönemi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 2022-09-20
Başvuru Bitiş Tarih: 2022-09-30

Paylaş

Diğer Seminerler

Copyright © 2023 İDM - İlmi Düşünce Mektebi

Verified by MonsterInsights