GÜNÜMÜZ MESELELERİNE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR

Anasayfa » Faaliyetler » GÜNÜMÜZ MESELELERİNE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR
İLMİ DÜŞÜNCE MEKTEBİ İHTİSAS SEMİNERLERİ - GÜZ 2022
EĞİTİMEN BİLGİLERİ

Danışman

MUSTAFA AYDIN

Yürütücü

MUSTAFA AYDIN

Yer

İDM MERKEZİ

Ders Saatleri

Perşembe, 18:00
GENEL BİLGİLER
İHTİSAS PROGRAMININ AMACI KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Bu ihtisas süreci boyunca günümüz felsefe sorunları ele alınacak ve bu sorunlar odağında tartışmalar gerçekleştirilecektir. Çağdaş felsefenin temel meseleleri belirli temalar eşliğinde yorumlanacaktır. Bu bağlamda görecelik ve bilinmezlik, fenomenoloji, sezgicilik, sekülerizm, pragmatizm, Kuantum felsefesi, Nihilizmi metafizik, hermenötik gibi konular ele alınacaktır. İhtisas sürecinde katılımcıların aktif bir şekilde tartışmalara katılması, işlenecek derslerle ilgili hazırlıklar yapması beklenecektir. İhtisas neticesinde katılımcıların çağdaş felsefenin temel meselelerine dair özgün yaklaşımlar üretmesi arzulanmaktadır.

KATILIM ŞARTLARI
  • Lisansüstü düzeyde eğitim görüyor olmak
  • Felsefi ve güncel meselelere ilgi duymak.
  • Devam zorunluluğu vardır.
  • Atölyeler yüz yüze dernek binasında gerçekleştirilecektir.
  • Yoğun okuma programlarının takibi beklenmektedir.
DERS TAKVİMİ
ÖZGEÇMİŞ
Başvuru Dönemi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 2022-09-20
Başvuru Bitiş Tarih: 2022-09-30

Paylaş

Diğer Seminerler

Copyright © 2023 İDM - İlmi Düşünce Mektebi

Verified by MonsterInsights