KLASİK METİN OKUMALARI

Anasayfa » Faaliyetler » KLASİK METİN OKUMALARI
İLMİ DÜŞÜNCE MEKTEBİ İHTİSAS SEMİNERLERİ - GÜZ 2022
EĞİTİMEN BİLGİLERİ

Danışman

MİTHAT ESER

Yürütücü

MİTHAT ESER

Yer

İDM MERKEZİ

Ders Saatleri

Salı, 14:00
GENEL BİLGİLER
İHTİSAS PROGRAMININ AMACI KAPSAMI VE HEDEFLERİ

İslam medeniyetinin parlak sayfalarından biri olan Endülüs medeniyetiyle neredeyse ismi özdeşleşen İbn Haldun’un ününü borçlu olduğu Mukaddime, müellifin dünya tarihine yazdığı bir ön sözdür. Ancak mukaddime bir ön söz olmaktan çıkmış, tarih yazıcılığı yöntemleriyle birlikte toplumsal hayatın çeşitli yanlarını usul ve kuralları ile birlikte ele alan sosyoloji, siyaset, iktisat, eğitim ve ilim kitabı olmuştur. İbn Haldun’un Umran ilmi adını verdiği teori, sosyolojinin temelini teşkil etmiştir. Batı’da da yoğun bir ilgiye mazhar olan Mukaddime birçok dile tercüme edilmiş defalarca basılmıştır. Batılı tarih felsefecisi Arnold Toynbee tarafından “kendi türünde herhangi bir yerde ve zamanda herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en büyük eser” diye tanımlanan eser, başta tarih ve sosyoloji olmak üzere farklı alanlara ilgi duyan kişilerle birlikte müzakere edilerek okunacaktır. Okumalarda yer yer Arapça aslı ile karşılaştırma yapılacaktır.

KATILIM ŞARTLARI
  • Devam zorunluluğu vardır.
  • Atölyeler yüzyüze dernek binasında gerçekleştirilecektir.
  • Metin üretimi zorunludur.
  • Yoğun okuma programlarınaın takibi beklenmektedir.
DERS TAKVİMİ
ÖZGEÇMİŞ
Başvuru Dönemi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 2022-09-20
Başvuru Bitiş Tarih: 2022-09-30

Paylaş

Diğer Seminerler

Copyright © 2023 İDM - İlmi Düşünce Mektebi

Verified by MonsterInsights