“ROMAN KAHRAMANLARI” İHTİSAS PROGRAMI

Anasayfa » Faaliyetler » “ROMAN KAHRAMANLARI” İHTİSAS PROGRAMI
İLMİ DÜŞÜNCE MEKTEBİ İHTİSAS SEMİNERLERİ - GÜZ 2022
EĞİTİMEN BİLGİLERİ

Danışman

HÜSEYİN ÇİL

Yürütücü

HÜSEYİN ÇİL

Yer

İDM MERKEZİ

Ders Saatleri

Perşembe, 18:00
GENEL BİLGİLER
İHTİSAS PROGRAMININ AMACI KAPSAMI VE HEDEFLERİ

“Roman Kahramanları” İhtisas Programı Türkiye’nin son yüz yıllık sürecini, bu süreci ele alan romanların ana karakterleri üzerinden değerlendirmeyi hedeflemektedir. Program, klasik bir dönem-yazar eşleştirmesinin ötesine geçerek romanın öne çıkan kahraman(lar)ı aracılığıyla insan üzerinden bir toplumsal okumayı gerçekleştirmeye yöneliktir. Roman kahramanları yaşadığı dönemin, tarihin dolayımından geçen insanlar olduğu gibi yaşanılan tarihe de ruhunu veren figürlerdir.  Onlara yakından bakmak “zamanın ruhunu” yakalamak açısından önemli görünmektedir. Kahramanın tarihle kurduğu ilişkiyi açığa çıkarmak, hem tarihi hem de kahramanı anlamayı, dolayısıyla Türkiye’yi anlamayı kolaylaştıracaktır. Programın odağında bu sürecin sosyolojik bir  okuması yer alıyor olsa da farklı disiplinlerin katkısı okumayı zenginleştirecektir.

Programda öncelikle iki haftalık teorik arka planın oluşturlması sürecinden sonra, katılımcılardan inceleyecekleri roman kahramanlarını ve onları ele alacakları bağlamı belirlemeleri ve hazırlanan taslak plan doğrultusunda her hafta ilgili katılımcının sunumunu yapması ve oturumlarda tartışılması beklenmektedir. Sunum süreci sonucunda ise (2. Dönem) her katılımcının taslak plan doğrultusunda 4000-8000 kelime arası bir makale metni oluşturması ve metinlerin katılımcıların değerlendirmesinden geçtikten sonra yayın sürecine geçilmesi hedeflenmektedir.

KATILIM ŞARTLARI

1-Sosyoloji, Edebiyat, Siyaset Bilimi, Tarih alanlarında lisansüstü eğitimine devam ediyor olmak.

2-Programın kapsamında belirtilen yukarıdaki şartları (okumalar, sunumlar, metin yazımı) yerine getirmek.

3-Devam zorunluluğu vardır.
4-Atölyeler yüz yüze dernek binasında gerçekleştirilecektir.

DERS TAKVİMİ
ÖZGEÇMİŞ
Başvuru Dönemi
Başvuru Başlangıç Tarihi: 2022-09-20
Başvuru Bitiş Tarih: 2022-09-30

Paylaş

Diğer Seminerler

Copyright © 2023 İDM - İlmi Düşünce Mektebi

Verified by MonsterInsights