SOSYAL BİLİMLERİN DEĞİŞEN DOĞASI

Anasayfa » Seminerler » SOSYAL BİLİMLERİN DEĞİŞEN DOĞASI

SOSYAL BİLİMLERİN DEĞİŞEN DOĞASI

Mahmut Hakkı Akın ile, “Sosyal Bilimlerin Değişen Doğası” sunumunu dinledik.

İDM Kademe Eğitimi Bahar dönemi, Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın “Sosyal Bilimlerin Değişen Doğası” adlı açılış sunumuyla başladı. Bu sunumda Türkiye’deki tercüme faaliyetlerinin mahiyeti ve aktarmacılık, düşüncenin gelişmesi ve üretilen bilginin sürekliliği, Türkiye’de moda mahiyetinde dikkate alınan Avrupalı teorisyenler, hiyerarşik ilişkiler ve etiketler üzerinden düşünmek gibi meseleler ele alındı. 

İlgili Seminerler

Copyright © 2024 İDM - İlmi Düşünce Mektebi