Kademe Programı

Anasayfa » Kademe Programı
Previous
Next
HAKKINDA

Lisans bir, iki ve üçüncü sınıfların başvurabildiği kademe eğitimi iki yıl sürmektedir. Toplamda dört dönemi kapsamaktadır. Elli öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Bu süre zarfında her dönem üç ders olmak üzere, toplamda on iki dersi öğrencilerin tamamlaması beklenmektedir. Bu dersler: temelde İslam Düşüncesinin Oluşumu, Avrupa ve Türk Modernitesi, Eleştirel Düşünme, Çağdaş Dünyada Müslümanların Sorunları ve Post Modernizm alanlarını kapsamaktadır. Kademe eğitiminde aynı zamanda yazma ve okuma atölyeleri düzenlenerek öğrencilerin her dönemde belirli alanlarda fikir ve eser üretmeleri sağlanmaktadır.
Kademe eğitimini tamamlayanların bir sonraki aşamada ihtisas eğitimine geçmeleri planlanmaktadır. Aynı zamanda kademe eğitiminde deneme, değerlendirme ve makale yazımları teşvik edilmekte böylelikle sonraki ortaya konacak fikri eserlerin zemini hazırlanmaktadır.

Copyright © 2024 İDM - İlmi Düşünce Mektebi