KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI BAŞVURUSU

Anasayfa » Başvurular » KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI BAŞVURUSU

KADEME EĞİTİMİ PROGRAMI BAŞVURUSU

Lisans bir, iki ve üçüncü sınıfların başvurabildiği kademe eğitimi iki yıl sürmektedir. Toplamda dört dönemi kapsamaktadır. Elli öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Bu süre zarfında her dönem üç ders olmak üzere, toplamda on iki dersi öğrencilerin tamamlaması beklenmektedir. Bu dersler: temelde İslam Düşüncesinin Oluşumu, Avrupa ve Türk Modernitesi, Eleştirel Düşünme, Çağdaş Dünyada Müslümanların Sorunları ve Post Modernizm alanlarını kapsamaktadır. Kademe eğitiminde aynı zamanda yazma ve okuma atölyeleri düzenlenerek öğrencilerin her dönemde belirli alanlarda fikir ve eser üretmeleri sağlanmaktadır.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on pinterest
Share on email

Copyright © 2022 İDM - İlmi Düşünce Mektebi