Introduction to International Relations I: Concepts-Yusuf SAYIN

Anasayfa » Başvurular » Introduction to International Relations I: Concepts-Yusuf SAYIN

Introduction to International Relations I: Concepts-Yusuf SAYIN

Dersin öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Buna ilave olarak; öğrencilerin alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bu derste, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çok uluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İletişim: bilgi@idm.org.tr

Copyright © 2024 İDM - İlmi Düşünce Mektebi