Hicri 1444’e Girerken Hicreti Yeniden Düşünmek

Dr. Yaşar DOĞRU[1] Her hicret, Nebevî şehir Medîne’yi arayıştır. Şirkten tevhide, küfürden imana, dalaletten hidayete, isyandan itaate, hata ve kusurlardan dönmeye yolculuktur. Her ne kadar İslâm’ı yaşama imkânı olmayan yerden …

Hicri 1444’e Girerken Hicreti Yeniden Düşünmek Devamı »