İslam İktisadına Giriş Okumaları

Anasayfa » Okuma Grupları » İslam İktisadına Giriş Okumaları

İktisat ilmi, ekonomik aktörlerin üretim, tüketim ve dağıtım gibi faaliyetler bağlamında nasıl davrandıklarını ve bu eylemlerden ortaya çıkan bağlantıları inceler. Her dünya görüşü kendine göre farklı bir iktisat anlayışına/paradigmaya ve sonuç olarak da kendine özgü bir ekonomik sisteme sahip olabilir. İslam’ın ve tarih boyunca İslam toplumlarının da bu anlamda kendi iktisat anlayışları ve bu anlayışa dayanan iktisadi sistemleri vardır.

Dersimizde ülkemizde İslam iktisadı alanındaki öncü isimlerle yapılmış açık kaynak röportajlar önceden okunarak derste müzakere edilecektir. Müzakerelerde İslam iktisadı kavramı, ortaya çıkış süreci, Kur’an ve Sünnet’teki temelleri, temel hedefleri, metodolojisi ve dünyanın mevcut ekonomik sorunlarına çözüm önerileri gibi konular üzerinde durulacaktır.

  • Devam zorunluluğu vardır.
  • Atölyeler yüz yüze dernek binasında gerçekleştirilecektir.
  • Yoğun okuma programlarının takibi beklenmektedir.
PROGRAM
Tarih Saat Yer
Her Perşembe
14.00
İDM Merkezi

Copyright © 2024 İDM - İlmi Düşünce Mektebi