Dergiler Üzerinden Türkiye’de İslamcılık Düşüncesini Okumak

Anasayfa » Okuma Grupları » Dergiler Üzerinden Türkiye’de İslamcılık Düşüncesini Okumak

Tanzimatla beraber başlayan yenileşme hareketleri 2. Meşrutiyetle beraber devam etmiştir.  Bu yenileşme hareketinin temelini fikri hareketler oluşturmaktadır.  Günümüzde de İslamcılık düşüncesi üzerinde bir yoğunluk gözükmektedir. Bu bağlamda İslamcılığın serencamını  anlamak için yeni bir tür olan gazete ve dergilere bakmak lazım. Dergiler üzerinden İslamcılık düşüncesi  Sırat-ı Müstakim ile 1912 sonrasına tekabül eder. Bu tarihten itibaren günümüze kadar dergiler düşüncenin kalesi olmuşlardır.  Biz de İslamcılık ve İslamcılık düşüncesinin gelişimini günümüze kadar İslamcı dergiler üzerinden okumaya çalışacağız. Sadece İslamcılık düşüncesi değil aynı zamanda toplumda meydana gelen sosyolojik değişimler üzerinde de duracağız.  Bu süre içerisinde sadece düşünce bağlamında değil dergilerin içsel dinamikleri ve yapılarına dair ayrıntılar üzerinde durularak sadece bir düşünce değil aynı zamanda bir toplum okuması yapılacaktır.

  • Devam zorunluluğu vardır.
  • Atölyeler yüz yüze dernek binasında gerçekleştirilecektir.
  • Yoğun okuma programlarının takibi beklenmektedir.
PROGRAM
Tarih Saat Yer
DĞER
DEĞER
İDM MERKEZİ

Copyright © 2024 İDM - İlmi Düşünce Mektebi