Ortadoğu’da Siyasal Akımlar

Anasayfa » Okuma Grupları » Ortadoğu’da Siyasal Akımlar

Bu dersin muhtevası, 19. Yüzyıldan günümüze Ortadoğu’daki siyaseti ve toplumları anlama çabası olarak, bölgedeki siyasal akımlar ve ideolojileri irdelemektir. Seküler ve dini ideolojilerin bölgedeki hegemonik veya hegemonya karşıtı siyasal projeleri nasıl biçimlendirdiğini yahut meşrulaştırdığını incelemek, dersin kapsamı çerçevesindedir. Geçmişten günümüzde bölgede farklı milliyetçilik ve İslamcılık ideolojileri etkili olmakla birlikte tarihsel yaklaşım temelinde küresel ideoloji ve fikirler de bölgeyi etkisi altına almıştır.

Bu dersin amacı, IDM çatısı altında eğitime hak kazanan öğrencilerimizin, bölgedeki geniş ölçekli siyasi, ideolojik ve sosyal trendleri anlaması ve yorumlamasında yardımcı olmak ve Ortadoğu siyasetleri çalışmalarında mevcut problemlerin çözümünde ve teorik yaklaşımları kavramalarında öğrencilerime analitik ve eleştirel düşünce yeteneğini kazandırmaktır.

8 Hafta sürecek bu ders kapsamında, öğrencilerimizin kendilerine verilen Zorunlu ve Ek okumaları yapmaları ve bilhassa zorunlu olarak haftalık gerçekleşecek okumalarını içeren iki sayfayı aşmamak kaydıyla değerlendirme metinlerini mail yolu (ysayin@konya.edu.tr) ile dersin yetkilisine göndermeleri beklenmektedir.

  • 3. Sınıf, 4. Sınıf yahut Lisansüstü düzeyde eğitim görüyor olmak
  • Ortadoğu’da Siyasal İdeolojiler konuları üzerinde ilgili bulunmak
  • Mücbir sebepler olmaksızın derse devam etmek
  • Zaruri olmamakla birlikte İngilizce dilinde okumalar yapıyor olmak
PROGRAM
Tarih Saat Yer
Her Çarşamba
18.00
İDM Merkezi

Copyright © 2024 İDM - İlmi Düşünce Mektebi