Şiir Üzerinden Türkiye Okuması

Anasayfa » Okuma Grupları » Şiir Üzerinden Türkiye Okuması

Ömer Korkmaz

Türk Şiiri Tarihi başlığı altında; Türk şiirinin ilk örneklerinden günümüz şiiri dâhil tüm zamanlarda şiirimizin çeşitli yönlerden incelemesi yapılacaktır. Şiir tarihi içerisinde medeniyet verimlerinin görünümleri de incelenecektir. Ayrıca şiirimizin değişim ve “gelişimi” incelenecektir. Alternatif bir edebiyat tarihi okuması da sayılabilecek derste her dönem için şiir örnekleri verilecek, metinler gerektiğinde şerh edilecektir. Ana derse başlamadan önce bir ya da iki ders boyunca klasik ve modern dünya arasında şiirin görünümleri üzerinde durulacak; klasik ve modern şiirin kaynakları şairlerin karakteri, bilgi ve becerileri, şiirlerin şair, dünya ve okurla kurdukları ilişkiler üzerine bir açış yapılacaktır. Ders dönemi sonunda katılımcıların Türk şiiri tarihi hakkında ana hatlarıyla bilgi sahibi olmaları, şiir ile diğer bazı disiplinler arasındaki ilişkiler hakkında fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir

  • Devam zorunluluğu vardır.
  • Atölyeler yüz yüze dernek binasında gerçekleştirilecektir.
  • Yoğun okuma programlarının takibi beklenmektedir.
PROGRAM
Tarih Saat Yer
ÇARŞAMBA
18.00
İDM MERKEZİ

Copyright © 2024 İDM - İlmi Düşünce Mektebi